Dessa uppgifter har AHP tagit fram efter en undersökning som genomfördes mellan den 7 och 21 juni och som omfattade giltiga svar från 610 hotellenheter fördelade över hela landet.

För augusti, som vanligtvis är en av de bästa månaderna för turism, är prognosen för bokningar 46 procent, vilket minskar till 37 procent i september och registrerar en liten förbättring till 50 procent i oktober.

"Bland de viktigaste slutsatserna från undersökningen lyfter vi fram den höga förekomsten av återbetalningsbara bokningar, minskningen av gruppbokningar, som utgör mindre än 20 procent av det totala antalet för 71 procent av de svarande, och omplaneringen och användningen av "vouchers" av uppskjutna bokningar från föregående år är under 20 procent, vilket visar att man föredrar återbetalning."

AHP:s verkställande vice ordförande Cristina Siza Vieira, som presenterade undersökningen, framhöll också att 68 procent av de svarande sade att de hade för avsikt att förstärka sina team genom att anställa tillfälliga arbetstagare.

Men av dessa 68 procent säger 64 procent att de "har stora svårigheter att anställa arbetskraft för att svara" på denna period, särskilt i regionerna Algarve, Centrum och Alentejo, och pekar på att olika yrkesgrupper byter område och att vissa fortfarande får arbetslöshetsersättning.