"I maj nästan fördubblades antalet övernattningar jämfört med april, även om det fortfarande ligger långt under de nivåer som rådde före pandemin", säger det regionala statistikdirektoratet (DREM) i den information som lämnats.

I samma dokument anger DREM att "de första uppgifterna för turistlogisektorn i regionen, som avser maj månad 2021, visar att 47 900 gäster måste ha kommit in i regionala anläggningar".

Dessa besökare, tillägger man, stod för "206,9 tusen övernattningar, vilket motsvarar mycket betydande förändringar från år till år", på +4,850 procent när det gäller gäster och +4,035 procent när det gäller övernattningar.

Under den aktuella månaden bidrog "den inhemska marknaden med 1,3 miljoner övernattningar (61,2 procent) och de externa marknaderna med 800,1 tusen, vilket i förhållande till samma månad 2019 motsvarar en "minskning med 22,3 procent för övernattningar från invånare och 83,8 procent för icke-invånare".

I informationen lyfter DREM fram att de viktigaste inkommande marknaderna för icke-invånare "uppvisade en viss återhämtning när det gäller övernattningar jämfört med föregående månad (+81,9 procent)".

Storbritannien är det land som uppvisar den största ökningen, "med 24,6 000 övernattningar under motsvarande månad, följt av Tyskland med 22,4 000 övernattningar och Frankrike med 15,9 000 övernattningar".

När det gäller utlänningars övernattningar säger man att "de kommer att ha ökat med 7484,1 procent jämfört med maj 2020 och kommer att ligga på 139,8 tusen".

Gäster som kommer in med hemvist i Portugal når 21,9 tusen och de som är bosatta utomlands 26 tusen.

Enligt DREM kommer 47,2 procent av logianläggningarna i maj att vara stängda eller inte ha registrerat någon rörelse av gäster.

"Hotellbranschen stod i maj för 60,8 procent av anläggningarna med rörelse av gäster (50,7 procent i april)", avslutar DREM.