I ett samtal med Lusa sade ABC:s ordförande att pilotprojektet inledningsvis kommer att genomföras i Loulé, där 1 700 personer redan har utbildats för att "använda automatiska externa defibrillatorer och utföra grundläggande livräddningsåtgärder för människor i befolkningen".

Målet är att INEM, genom vägledningscentret för brådskande patienter (CODU) och en digital plattform som skapats för detta ändamål, ska kunna få tillgång till var utbildade personer och defibrillatorer finns och "utnyttja dem som är närmast" för att ge hjälp, betonade Nuno Marques.

Projektet, förtydligade han, syftar till att skapa en pilotzon för ett system för att ge vård till hjärtpatienter redan före den prehospitala nivån, med hänsyn till att INEM tillhandahåller prehospital vård, som aktiveras av CODU varje gång det sker en händelse i befolkningen.

"Det vi gör i Loulé kommun, med stöd av kommunfullmäktige, är att utbilda människor i användningen av automatiska externa defibrillatorer och för att på ett korrekt sätt utföra grundläggande livsuppehållande åtgärder för människor i befolkningen", förklarade Nuno Marques .

"När det gäller effekten finns det 1 500 fall av plötslig död per år, vilket innebär att om vi med en process som denna lyckas med en framgång på 10 procent räddas 150 personer per år, och om vi lyckas med 20 procent blir det 300 räddade personer", säger han.

Nuno Marques tillade också att "just nu finns det redan cirka 1 700 personer som är utbildade i Loulé kommun för att kunna använda dessa defibrillatorer och ge denna hjälp", medan den grupp som arbetar med genomförandet av projektet "identifierar de viktigaste platserna, många av dem från kommunens inre och Algarves bergsområden, där det tar längre tid för INEM-fordon att komma fram med defibrillatorerna där".

ABC "utbildade människor och utvecklar appen och plattformen för att koppla samman de olika delarna" och projektet kommer att "optimeras" under de kommande veckorna, vilket skapar ett "helt innovativt" svar som "aldrig tidigare gjorts i världen", betonade han.

"I Loulé kommun förväntas detta vara fullt fungerande senast inom två månader", sade Nuno Marques och tillade att tanken är att "utvidga pilotzonen till hela Algarve" och "senare ser INEM också hur, i nationella termer, ett sådant stöd kan genomföras".