Utan att ifrågasätta åtgärdens betydelse frågade CDU-rådsledamoten Ilda Figueiredo den verkställande ledningen om möjligheten att utvidga den kostnadsfria kollektivtrafiken till medborgare med mer än 60 procent funktionshinder, vilket godkändes av Matosinhos stadshus i början av månaden.

Som svar på detta sade transportrådet Cristina Pimentel att titeln "Porto." endast gäller ungdomar mellan 13 och 18 år och påpekade att det finns andra biljettpriser, till exempel den sociala, som även omfattar medborgare med funktionshinder.

Portos kommun har förlängt gratis kollektivtrafik upp till 15 år för unga invånare i Porto och upp till 18 år under läsåret 2020/21.

Åtgärden var avsedd att komplettera programmet för stöd till sänkning av kollektivtrafikpriserna (PART), som bland annat införde gratis biljetter upp till 12 år i huvudstadsregionen Porto.

Förslaget, som godkändes av alla politiska krafter, avslöjar att under läsåret 2019/2020 använde cirka 45 procent av eleverna i åldern 13-15 år kollektivtrafiken gratis, med mer än 2 900 utfärdade passerkort, vilket översattes till mer än 51 000 genomsnittliga månadsresor.