Kampanjen pågår fram till den 12 juli och syftar till att uppmärksamma förare på riskerna med att köra under alkoholpåverkan, enligt ett uttalande från PSP som skickats till nyhetsbyrån Lusa.

"En av fyra förare som dödas i trafikolyckor har en alkoholhalt på 0,5 g/l eller mer, och av dessa förare har tre av fyra en alkoholhalt på 1,2 g/l eller mer" , tillägger PSP.

Denna åtgärd, som ingår i den nationella strategiska planen för trafiksäkerhet 2020, syftar till att uppmuntra till ett säkert beteende i trafiken.

PSP förtydligar att den nationella inspektionsplanen föreskriver att informationskampanjer ska genomföras samtidigt med inspektioner på platser där det regelbundet förekommer överträdelser som utgör en ökad risk för olyckor.

ANSR, PSP och GNR betonar att körning under alkoholpåverkan är en risk för allas säkerhet, eftersom "med en alkoholhalt i blodet på 0,5 g/l fördubblas risken att drabbas av en olycka med dödlig utgång" och "olyckor till följd av körning under alkoholpåverkan är särskilt allvarliga".