"Av de 53 länder som deltar i programmet för blå flagg ligger Portugal på sjätte plats när det gäller stränder med blå flagg, vilket innebär att kommunerna har haft en stor miljömedvetenhet och har arbetat hårt längs hela kusten och även på flodstränder", säger Carlos Miguel.

"Landet har mobiliserat sig eftersom man insett att här och i denna skylt finns miljömässig och ekonomisk rikedom", betonade han.

Praia de Mira bekräftades i 2021 års förteckning som rekordinnehavare för utmärkelsen Blå Flagg, eftersom det är det enda badområdet i världen som utan avbrott får den flagga som utmärker strändernas kvalitet varje år, inom ramen för programmet för Blå Flagg.

"Praia de Mira är den enda som har fått denna utmärkelse 35 år i rad, det vill säga från programmets början fram till i dag. Ingen annan strand i Europa har uppnått detta", sade statssekreteraren.

"Den som talar om Praia de Mira förknippar det med en kvalitetsstrand, med mycket strikta kriterier. En inkluderande, tillgänglig strand med hög kvalitet", sade Miras borgmästare Raul Almeida.