"Efter ett nytt PCR-test som bestämts av hälsomyndigheterna och som återigen var negativt, godkände hälsomyndigheterna att premiärministern kunde återuppta sin personliga verksamhet och därmed sin offentliga dagordning", står det i ett meddelande från António Costas kansli.

Premiärministern har sedan i onsdags varit i förebyggande vård av hälsovårdsmyndigheterna efter att ha varit i kontakt med en kabinettsmedlem som testats positiv för covid-19.

António Costa hade inga symptom och fortsatte att arbeta på distans.