Den sista dagen i juni, jämfört med föregående månad, ökade volymen i två avrinningsområden och minskade i 10.

Barlavento (28,7 procent), Mira (48 procent) och Lima (57,9 procent) hade lägre vattentillgång i slutet av juni.

Enligt SNIRH:s uppgifter hade avrinningsområdena Mondego (89,7 procent), Ave (82,9 procent), Guadiana och Tejo (82,6 procent), Douro (79,9 procent), Cávado (79,3 procent), Oeste (76,8 procent), Arade (69,4 procent) och Sado (62,9 procent) de högsta lagringsnivåerna i slutet av juni.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.