Den 30 juni, som var den sista ansökningsdagen för systemet för registrering av EU-medborgare [EU:s bosättningssystem, EUSS], hade 6 015 400 ansökningar mottagits, men endast 5 446 300 hade slutförts, vilket innebar att 569 100 ansökningar inte hade behandlats.

När tidsfristen närmade sig sköt antalet ansökningar i höjden och uppgick till 12 000 per dag. Den sista dagen rapporterades enligt Daily Telegraph 50 000 registreringar ha inkommit.

Oppositionspartiet Liberaldemokraterna kritiserar regeringen för att den inte har förlängt tidsfristen, vilket gör att mer än en halv miljon människor inte vet vad resultatet kommer att bli, ett resultat som kan påverka deras rätt att leva och arbeta i Storbritannien.

Eftersläpningen i handläggningen av ansökningar ökade med 70 procent i juni, då mer än 400 000 personer anmälde sig till EUSS, men inrikesministeriet kunde bara slutföra 175 000 ärenden.

"En sådan oro och osäkerhet är grym och onödig", sade den liberaldemokratiska parlamentsledamoten Alistair Carmichael.

EUSS öppnades 2019 efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen för att bevilja uppehållstillstånd till medborgare i EU-länder, Island, Schweiz, Norge och Liechtenstein samt deras nära familjemedlemmar.

Permanent status ("settled status") beviljas efter fem års oavbruten vistelse i landet, men de som har varit där kortare tid får provisorisk status ("pre-settled status") tills den nödvändiga tiden har gått.

Utan bevis på status, eller ett intyg om ansökan, förlorar människor uppehålls- och arbetsrättigheter och tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och sociala stödtjänster i Storbritannien.

Inrikesministeriet har lovat att tillämpa ett "pragmatiskt och flexibelt tillvägagångssätt" och att godta ansökningar efter den 30 juni, och att bedöma situationer från fall till fall om det finns rimliga skäl till förseningar.

I slutet av mars hade den brittiska regeringen tagit emot 376 440 ansökningar från portugisiska medborgare och 359 070 ansökningar hade slutförts, varav 203 310 beviljades permanent uppehållstillstånd och 143 080 tillfällig uppehållstillstånd.

Oberoende organisationer har upprepade gånger varnat för risken att tiotusentals utsatta människor, t.ex. minderåriga som tas om hand av sociala myndigheter, personer med hälsoproblem, hemlösa, offer för våld i hemmet eller äldre, blir papperslösa.