"Regeringens förslag om att släcka gräns- och invandrartjänsten kommer att tas upp på dagordningen för republikens församlings plenarsammanträde den 9 juli, vilket leder till att fackförbundet för gräns- och invandringsutredare meddelar en ny strejk och en demonstration utanför parlamentet den 9 juli", säger fackförbundet i ett uttalande som skickats till Lusa.

Fackförbundet SCIF/SEF uppger att strejken har beslutats på alla arbetsplatser, så att mellan klockan 00.00 och 24.00 på fredag kommer "all serviceverksamhet att avbrytas" och endast minimitjänster kommer att upprätthållas.

Regeringens lagförslag som definierar överföringen av polisbefogenheterna från utlännings- och gränsbevakningstjänsten till PSP, GNR och rättspolisen, ändringar som gjorts i samband med omstruktureringen av SEF, kommer att diskuteras på fredag i parlamentet.

Förbundet anser att det förslag som regeringen kommer att lägga fram i parlamentet "för att släcka SEF delar upp kritisk information i delar, politiserar tillgången till uppgifter, militäriserar och kriminaliserar invandringen ännu mer" och uppmanar oppositionspartierna "att inte låta en av de värsta lagarna som någonsin lagts fram passera".

För fackföreningen anser regeringen att "genom att fördela SEF:s uppgifter på mer än en polisstyrka delar man upp information som är kritisk för landets och EU:s säkerhet i delar", samt delar upp dem på sex enheter, "av vilka vissa ännu inte har skapats".

SEF-inspektörernas mest representativa fackförening betonar också att förslaget "också politiserar tillgången till uppgifter som kommer att förvaltas av administrativa enheter och, i motsats till vad som sägs i motiveringen, förstärker den kriminella synen på invandring, som också kommer att behöva ta itu med GNR:s militär".

"I ett ögonblick som är så viktigt för Europeiska unionens säkerhet är det ett recept för katastrof att sprida uppgifter i olika system och fortfarande korsreferera dem med administrativa enheter. Alla europeiska länder kommer att betrakta Portugal med misstänksamhet", sade SCIF/SEF:s ordförande.

Acácio Pereira ansåg att detta är "ett dåligt utformat förslag, med inkompetenta formuleringar och som avslöjar en djup okunskap om vad inre säkerhet är, och som inte klargör fördelningen av uppgifter, inte ens ur territoriell synvinkel".

Facket har redan skickat en begäran om audiens till republikens president Marcelo Rebelo de Sousa för att uttrycka sin oro över regeringens avsikt att avveckla SEF, en tjänst som funnits i 35 år.

Syftet med lagförslaget är att omformulera de säkerhetsstyrkor och -tjänster som enligt lagen ska utöva verksamhet inom den inre säkerheten, genom att ändra lagen om inre säkerhet, lagen om kriminalpolisorganisationen och de organiska lagarna för GNR och PSP.

I och med dessa ändringar kommer SEF:s polisiära funktioner, nämligen gränskontroll och brottsutredningar av brott som människohandel och hjälp till olaglig invandring, att överföras till GNR, PSP och PJ som kriminalpolisorgan.