Undersökningen är resultatet av ett partnerskap mellan Institutet för nationellt försvar (IDN), Direktoratet för nationella försvarsresurser (DGRDN), Institutet för samhällsvetenskap vid Lissabons universitet (ICS-ULisboa) och Institutet för portugisiska internationella relationer (IPRI-Nova) och syftar till att förstå den portugisiska befolkningens åsikter om nationellt försvar och de väpnade styrkorna.

Den nationella värnplikten har inte varit obligatorisk i Portugal sedan 2004 och majoriteten av de svarande (59,7 procent) instämmer i denna modell. En "relevant del" på cirka 40 procent föredrar dock en obligatorisk värnplikt.

"Även om preferensen för en icke-obligatorisk tjänstgöring är större i alla åldersgrupper kan man se att med stigande ålder ökar också den andel av befolkningen som är för en obligatorisk militärtjänst", framhålls det i studien.

Det finns betydande variationer i analysen per åldersgrupp: den överväldigande majoriteten av ungdomar mellan 18 och 24 år är för den frivilliga ordningen (74,1 procent) och mellan 25 och 44 år sjunker denna siffra till 65,1 procent.

Det är från 45 års ålder som andelen svarande som föredrar obligatorisk militärtjänstgöring överstiger genomsnittet (42,9 procent), och de över 65 år utgör 50 procent.

När det gäller kön är det kvinnor som ofta föredrar frivillig militärtjänst, och när det gäller utbildningsnivåerna "ökar andelen av befolkningen som föredrar frivillig militärtjänst på högre utbildningsnivåer och överstiger 70 procent bland dem som har högre utbildning".

På frågan om National Defense Day (DDN), en obligatorisk medborgaraktivitet som syftar till att medvetandegöra unga människor som når vuxen ålder om temat nationellt försvar och de väpnade styrkornas roll, är de flesta för (72 procent), särskilt de yngre, upp till 24 år.

När det gäller finansieringen av de väpnade styrkorna anser 67 procent av de tillfrågade att statsbudgeten för försvaret är "otillräcklig", vilket står i kontrast till de 6,4 procent som klassificerar den som "överdriven".

När det gäller de väpnade styrkornas storlek, med tanke på den militära personalen (som för närvarande uppgår till cirka 23 000 personer), anser 44,9 procent av de tillfrågade att denna siffra är "otillräcklig", 42,2 procent anser att den är "tillräcklig" och endast 12,9 procent anser att den är "överdriven".

I studien tillägger man att "det finns en mycket stark uppfattning om att världen kommer att bli mer osäker under det kommande decenniet", och när det gäller Portugal framhåller de tillfrågade som de mest sannolika hoten "en eventuell global ekonomisk kris" och "uppkomsten av pandemier och epidemier".

På detta område är Nato och Europeiska unionen, som Portugal tillhör, väl ansedda och anses av en klar majoritet vara viktiga för landets säkerhet: 72,9 procent klassificerar deltagandet i Nato som "viktigt/mycket viktigt" och 83,1 procent EU:s internationella ledarroll.

Resultaten presenteras i dag vid IDN i Lissabon av de vetenskapliga samordnarna Pedro Magalhães, huvudforskare vid ICS - Lissabons universitet, och Raquel Vaz-Pinto, integrerad forskare vid IPRI-Nova, vid ett möte med IDN:s direktör Helena Carreiras, som inledde och ledde debatten, och med försvarsminister João Gomes Cravinho, som avslutade den.