Utrustningen, som gör det möjligt att vaccinera 2 000 personer per dag, var klar att användas i februari i år, men tillståndet från regeringen och arbetsgruppen för vaccinering kom först i slutet av juni och efter nyheten om att det fanns flera timmar långa köer vid vaccinationscentralerna. "Jag tror att vi behöver ungefär fem eller sex dagar för att få i gång den. Det finns logistiska frågor som måste lösas", sade borgmästaren då. Att få igång strukturen, som är avsedd att vaccinera de personer som automatiskt bokat in vaccinet, kommer nu att ligga i händerna på den regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningen i norr (ARS-North) i samarbete med partner, nämligen Unilabs. Rådet kommer att ansvara för att ge allt stöd som begärdes, inklusive överföring av anläggningar och polisarbete. Denna struktur, underströk borgmästaren då, kommer att göra det möjligt att minska den belastning som kontrollerades och som var "överdriven" i arméns överföringsregemente.

Den 24 juni, på São João-helgen i Porto, aktiverade kammaren medel för civilskydd och brandmän för att stödja de som stod i kö vid vaccinationscentralen mot Covid-19 som installerats vid arméns transmissionsregemente, där långa köer hade registrerats. Samförståndsavtalet med sjukhuscentret São João, som syftar till att inrätta ett vaccinationscenter för Covid-19 i Queimódromo, godkändes av Portos kommunfullmäktige den 5 april, men utrustningen har funnits på plats sedan februari och redo att tas i bruk.