I Portugals grupp finns Sverige, Frankrike, Nederländerna och Irland, vars pass ger viseringsfri inresa till 188 destinationer.

På listan ligger Japan på första plats med 193, följt av Singapore (192) samt Sydkorea och Tyskland (191). Italien, Finland, Spanien och Luxemburg, med 190 destinationer, intar fjärdeplatsen och ännu före Portugal kommer Danmark och Österrike, med 189 destinationer. Belgien, Nya Zeeland, Schweiz och Storbritannien följer efter Portugal och USA.

De sista platserna innehas av Syrien (114:e plats) med 29 destinationer, Irak (115:e plats) med 28 destinationer och Afghanistan med 26 destinationer.

Det så kallade Henley Passport Index, som offentliggjordes den 8 juli av Bloomberg-agenturen, tas fram av advokatbyrån Henley & Partners, som definierar sin verksamhet som "planering av boende och medborgarskap", på grundval av information som tillhandahålls av Internationella flygtransportförbundet (IATA).

De viktigaste passens styrka verkar dock urvattnas när man beaktar resebegränsningarna i samband med bekämpningen av pandemin.

I en artikel som följer på indexet konstaterar Henley & Partners vd Juerg Steffen att "pandemin har urholkat styrkan hos 'premium'-pass".

I denna mening verkar den uppenbara styrkan hos dessa dokument i själva verket försvagas av de olika begränsningarna av den internationella cirkulationen.

Christian Kaelin, ordförande för Henley & Partners, ansåg att det står klart att den globala rörligheten "kommer att vara starkt begränsad åtminstone under 2021" och att människor i denna situation "måste utöka sina möjligheter till bosättning och pass".

I detta avseende påpekar denna advokatbyrå att det i omkring 100 länder, inklusive 60 procent av EU:s medlemsstater, finns program för att få tillgång till uppehållstillstånd eller medborgarskap, med en startkostnad på 100 000 dollar.