Sjutton tusen vapen som beslagtagits eller frivilligt överlämnats till polisen i år förstördes i dag i Maia, vilket innebär att det totala antalet vapen som registrerats sedan 2013 uppgår till 240 tusen, uppgav i dag biträdande statssekreteraren för stats- och inrikesförvaltningen.