"En av de stora förändringarna i det här initiativet gäller begränsningen av användningen av husdjur vid jakt", säger Inês de Sousa Real från partiet Människor-Djur-Natur (PAN).

Inês de Sousa Real anser att man inte kan "fortsätta att behandla sällskapsdjur på det sätt som man hittills har gjort, genom att placera dem i flockar, i helt föråldrade och nedgångna kennlar, transportera dem under alla förhållanden och lämna dem övergivna när jaktverksamheten är avslutad eller till och med, ofta, utan några villkor för mat eller vatten i det som är deras bostäder".

PAN-ledaren sade att lagstiftningsinitiativet, som lades fram i måndags, "skapar ett nationellt råd för skydd av biologisk mångfald och natur, i stället för det nationella jaktrådet, och att det också skulle förbjuda jaktverksamhet", som den som ägde rum i Torre Bela, i Azambuja (Lissabon), där det skedde en kontroversiell slakt av mer än 500 djur, som "kan genomföras utan något förhandstillstånd".