Denna information har cirkulerat på bloggar på internet och påstår att endast 152 personer verkligen dog av Covid-19 mellan januari 2020 och april 2021 - i stället för de 17 000 personer som bekräftats av generaldirektoratet för hälsa (DGS). Detta skulle innebära att de övriga fallen skulle komma från personer som, trots att de testats positiva för Covid-19, kunde ha dött av någon annan anledning.

Detta är dock helt ur sammanhanget. Efter att ha läst hela domen från domstolen i Lissabon (https://andre-dias.net/wp-content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf) och analyserat den mycket noggrant har vi upptäckt att det saknas punkter som gör hela skillnaden.

Antalet 152 dödsfall i Covid-19, som presenteras i domen, är inte falskt, men det bygger på en felaktig premiss - att alla dödsattester utfärdas av läkare som arbetar för åklagarmyndigheten (MP), för det är om dessa dödsattester utfärdade av läkare som arbetar inom MP som domen skriver om. Dessa läkare är dock inte de enda som får utfärda dödsattester.

Tvärtom, normalt sett följdes patienten vid dödsfall vanligtvis redan av en läkare och det är samma yrkesutövare som utfärdar dödsattesten. MP tillkallas endast när det finns något som tyder på att dödsfallet har orsakats av en brottslig handling.

Om en person dör i hemmet kallas den läkare som följde patienten för att åka till huset och utfärda dödsattesten på plats. Om någon däremot dör på sjukhuset är det sjukhusets läkare själva som utfärdar dödsattesten. I båda fallen behöver vanliga läkare inte de offentliga åklagarnas läkare för att fullgöra sitt uppdrag.

I de flesta fall har döden en naturlig orsak och är ett resultat av en diagnostiserad sjukdom som utvecklas eller förvärras, av identifierade patologiska antecedenter. I dessa fall är det mycket sällsynt att MP ingriper, vilket förklarar det låga antalet dödsattester som utfärdats av MP i samband med Covid-19.

Det verkar därför inte konstigt att endast 152 av de 17 000 dödsfall som orsakats av Covid-19 har intygats av MP:s läkare, eftersom människor uppenbarligen redan följdes och ingenting tydde på att det kunde röra sig om en dödsfall som berodde på ett brott som motiverar MP:s ingripande.

Domen från förvaltningsdomstolen i Lissabon, som denna information kommer ifrån, började med en tvist om rätten till tillgång till administrativ information.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins