Under mitt arbetsliv sparade min man och jag för att köpa en båt inför vår pensionering. Vi seglade vår båt över 2 000 sjömil och kom till Algarve 2019. Vår avsikt var att fortsätta resa i Medelhavet.

Om man bortser från pandemin så är vi nu bundna av Schengenreglerna.

Vi har inte för avsikt att bli bosatta i något EU-land, men vi skulle vilja resa under de månader som är bäst för segling, dvs. våren, sommaren och hösten. Förmodligen inte mer än totalt 6 månader. Men med Schengenreglerna kan vi inte göra detta - så vår tid i Portugal och andra EU-länder är begränsad eftersom vi inte vill segla på vintern.

Vi är inte ensamma - det finns många brittiska seglare som liknar oss.

Här har vi en situation där britterna vill komma till Portugal och EU och spendera pengar, men de får inte göra det när de vill komma - på grund av Schengenreglerna.

Det är intressant att veta att Storbritannien tillåter europeiska turister att besöka Storbritannien i sex månader i taget utan något visum alls!

Med vänliga hälsningar
AVERIL PARSONS Via e-post