Den 26 september går folk ut för att välja sina lokala guvernörer. Varför är det viktigt att rösta i kommunalvalet? För det första kommer medborgarna genom valet att kunna bestämma vilka som ska bli de kommande företrädarna i det lokala området där de bor.

Råd och församlingar spelar en relevant roll i samhället, eftersom dessa enheter ansvarar för många beslut som direkt påverkar dem som bor inom deras behörighetsområde. De kan till exempel besluta om befrielse från vissa skatter i särskilda fall eller stödja födelsetalen genom ekonomiska incitament, bland många andra initiativ.

Ett val - tre röster

I Portugal finns det över 300 råd och mer än 3 000 församlingsråd, där guvernörer väljs vart fjärde år.

Trots att valen sker i samma vallag är de uppdelade på tre olika valsedlar: en för valet till borgmästare, en annan för valet till kommunfullmäktige samt en för valet till församlingsfullmäktige, vars ordförande för det vinnande partiet väljs till församlingsordförande.

Dessa tre valsedlar har olika färger - grönt för stadsfullmäktige, gult för kommunfullmäktige och vitt för församlingsförsamlingen. På valsedlarna finns inga bilder på kandidaterna, utan endast namnen på de partier som de representerar.

Vem kan rösta i kommunalvalet?

Förutom portugisiska medborgare har utländska invånare över 18 år rätt att rösta i kommunal- och Europaparlamentsvalen, så länge de är registrerade i den portugisiska folkräkningen, om de är brasilianska medborgare med ett medborgarkort eller ID-kort, eller om du kommer från något av följande länder:

  • Europeiska unionens medlemsstater (Tyskland, Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Slovakien, Slovenien, Spanien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Rumänien och Sverige);
  • Förenade kungariket, med hemvist i Portugal före Brexit;
  • Brasilien och Kap Verde med laglig bosättning i Portugal sedan mer än två år;
  • Argentina, Chile, Colombia, Island, Norge, Nya Zeeland, Peru, Uruguay och Venezuela med laglig bosättning i Portugal sedan mer än tre år;

Vad behövs?

Först och främst måste du registrera dig i den portugisiska väljarregistret om du är medborgare i något av de tidigare nämnda länderna. Du måste därför vända dig till röstningskommissionen (CR) i den församling (Junta de Freguesia) som motsvarar den adress som anges i den giltiga bostadstiteln eller intyget om permanent uppehållstillstånd.

För att bevisa din bosättning ska du se till att du har ett uppehållstillstånd.

Det är dock alltid frivilligt att rösta, liksom att registrera sig i församlingen.

Hur görs registreringen?

Registreringen av dessa väljare sker via SIGREweb, enligt den identitetshandling som ger tillgång till de uppgifter som visas i samma identifieringssystem (civillegitimation eller SEF), med uppgifter för identifiering av väljarna (namn, föräldrar, födelsedatum, födelseort, nationalitet).

I registreringsakten skriver CR ut, via SIGRE, ansökningsblanketten för väljaren så att väljaren kan bekräfta uppgifterna och skriva under. Ansökningsblanketten kopieras sedan och ett exemplar arkiveras, och det undertecknas också av väljaren som bevis på registrering. Om du är intresserad, missa inte tidsfristen.

Tidsfrist

Att rösta är ett tillfälle att uttrycka sitt missnöje eller sitt stöd. För att kunna rösta i kommunalvalet den 26 september måste du dock vara registrerad i din församling (Junta de Freguesia) senast 60 dagar före den 26 september.

Var ska jag rösta? Vad händer om jag har flyttat?

Om du inte har registrerat din nya adress ska du rösta på den plats där du är registrerad och som motsvarar din tidigare adress. Det är bara genom att uppdatera denna nya information (den nya adressen) som den lokala omröstningen följer förändringarna.

Ytterligare information om var du ska rösta (om du redan är registrerad) finns på webbplatsen www.censeamento.mai.gov.pt, eller gå till ditt församlingsråd (Junta de Freguesia), eller skicka ett sms (kostnadsfritt) till 3838 med meddelandet "RE (mellanslag) CC/ Bostadsnummer (mellanslag) födelsedatum = åååååmmdd". Exempel: "RE 7424071 19820803";