Enligt INE:s "Tourism 2020 Statistics" fortsatte Spanien att vara den viktigaste källmarknaden för internationella turister, med en andel på 28,5 procent, efter att ha registrerat en minskning med 70,5 procent under 2020.

Om man tar hänsyn till det huvudsakliga turistboendet (hotell, turism på landsbygden/hushåll, lokalt boende, camping och semesterläger samt vandrarhem) fanns det under 2020 11,7 miljoner gäster och 30,3 miljoner övernattningar, vilket motsvarar en minskning med 60,4 procent respektive 61,1 procent (efter ökningar på 7,4 procent respektive 4,3 procent, i samma ordning, under 2019).