"Hos svårt sjuka patienter med Covid-19 överreagerar immunförsvaret och producerar cytokiner som interleukin-6. I kliniska prövningar har man testat om läkemedel som hämmar effekterna av interleukin-6, såsom 'tocilizumab' och 'sarilumab', är till nytta för sjukhusvårdade patienter. Dessa studier har rapporterat fördelar", säger WHO i ett uttalande.

WHO:s rekommendation följer på forskning som publicerades den 6 juli i Journal of the American Medical Association, där 27 studier i 28 länder med nästan 11 000 patienter analyserades och där man kom fram till att behandling med läkemedel som blockerar interleukin-6:s effekter minskar risken för dödsfall och behovet av mekanisk ventilation hos sjukhusvårdade patienter.

Forskningen, som samordnades av WHO i samarbete med brittiska institutioner som King's College London, University of Bristol, University College London och Guy's and St Thomas NHS Foundation Trust, visade också att tocilizumab och sarilumab, som vanligtvis används vid reumatoid artrit, var mest effektiva när de gavs tillsammans med kortikosteroider.

"Hos sjukhusvårdade patienter minskar administreringen av ett av dessa läkemedel utöver kortikosteroider risken för dödsfall med 17 procent jämfört med enbart kortikosteroider. Hos icke ventilerade patienter minskar risken för behov av mekanisk ventilation eller dödsfall med 21 procent jämfört med användning av enbart kortikosteroider", säger WHO.

"Att sammanföra resultaten av studier från hela världen är ett av de bästa sätten att hitta behandlingar som hjälper fler människor att överleva Covid-19. Vi har uppdaterat vår vägledning för behandling inom klinisk vård för att återspegla denna senaste utveckling", säger Janet Diaz, WHO:s kliniska handläggare för hälsokriser.

För Manu Shankar-Hari, professor i intensivvård vid King's College i London, har denna forskning visat att "interleukin-6-antagonister minskar antalet dödsfall i Covid-19, dvs. räddar liv och förhindrar utveckling till allvarlig sjukdom som kräver andningsstöd med ventilator".