Från den 1 januari till den 30 juni i år hade portugisiska biografer "en kraftig minskning av bruttointäkterna och antalet åskådare, med 64,7 procent respektive 65,7 procent" jämfört med samma period 2020, med totalt 4,9 miljoner euro för de 881 262 poster som registrerades i biograferna. ICA framhåller dock "tillväxten av dessa indikatorer sedan biograferna öppnades" i april, efter stängningen under den andra perioden av inneslutning för att begränsa covid-19, från den 15 januari till den 18 april i år.

Detta faktum innebär att den högsta volymen av intäkter och publik på biografen verifierades främst i maj och juni, med en uppåtgående trend, med 319 448 åskådare och 1,8 miljoner euro i biljettkassan, från den 1 till den 31 maj, och med nära 475 000 åskådare och cirka 2,7 miljoner euro i biljettkassan, från den 1 till den 30 juni.De ackumulerade uppgifterna för det första halvåret i år fortsätter dock att visa en kraftig nedgång jämfört med samma period förra året, då antalet åskådare närmade sig 2,6 miljoner och intäkterna från biljettförsäljningen uppgick till cirka 13,9 miljoner euro, vilket beror på rörelsen under de första två och en halv månaderna, innan pandemin covid-19 utbröt och den begränsning som ledde till att verksamheten gick ner till noll under april och maj.

I år, fram till slutet av juni, var den mest sedda filmen av portugiserna på biograferna "Fast and Furious 9" av Justin Lin, med 118 224 tittare, ackumulerat på bara en vecka, från premiären den 24 juni till slutet av månaden.Därefter följde "The Conjuring 3: The Devil's Work" av Michael Chaves med 75 330 tittare sedan premiären den 3 juni och "Cruella" av Craig Gillespie med 62 978 tittare efter premiären den 27 maj.

Chloe Zhaos prisbelönta "Nomadland - Surviving in America", som toppade rankingen förra månaden, föll till fjärde plats med 55 666 tittare i slutet av juni från 51 229 i maj. Den mest sedda portugisiska filmen fram till slutet av juni var "Prazer, camaradas!", av José Filipe Costa, som hade premiär den 27 maj, med 2 521 tittare, följt av "Listen", av Ana Rocha de Sousa, vars premiär redan. hade skett i oktober 2020, med totalt 1 147 tittare i år.

På tredje plats, i den nationella rankingen, ligger Manuela Serras "The Movement of Things", med premiär den 17 juni, som under andra halvan av månaden mobiliserade 1 053 åskådare. Dokumentärfilmen, som färdigställdes 1985 och som då belönades på festivaler som Mannheim i Tyskland, har först nu nått de portugisiska biograferna.

Under årets första halvår uppvisade biograferna generellt sett nedgångar på omkring och över 50 procent, både i intäkter och i antal tittare, med undantag för Medeia Filmes, som driver biografen Nimas (Lissabon), och Nitrato Filmes, som driver biografen Trindade (Porto), vars förluster låg på mellan 30 och 40 procent, jämfört med samma period 2020.

När det gäller filmdistribution fortsätter NOS Lusomundo, Cinemundo och Big Picture 2 att stå för 87,7 procent av marknaden, på ett område där mer än ett dussin företag är verksamma. Filmerna från dessa tre distributörer står för cirka 4,3 miljoner euro av de totala intäkterna på 4,9 miljoner euro för det första halvåret, varav 3,1 miljoner euro kommer från NOS Lusomundo.