Kampanjen, som presenterades idag på filmfestivalen i Cannes, är ett initiativ från Europeiska kommissionens program Kreativa Europa, i samarbete med Coletivo 50/50 - som presenterades 2018 på samma festival, med ett brev för paritet - inom ramen för en handlingsplan som tillkännagavs i december för denna sektor. Projektet(www.characther.eu) består av en presentation av korta videor med europeiska kvinnor som arbetar och är erkända inom olika områden av film, audiovisuella medier och media, och har redan presenterat den rumänska regissören Anca Damian, den franska kompositören Uèle Lamore och den danska duon Anne Rasmussen.

På den officiella sidan kan du få tillgång till viss statistik som stöder behovet av denna kampanj: På den officiella webbsidan hittar du information som stöder denna kampanj: Kvinnor utgör 51 procent av den europeiska befolkningen, men endast 20 procent av de filmer som producerades i Europa mellan 2015 och 2018 gjordes av kvinnor. Inom medierna är 40 procent av journalisterna kvinnor, men i ett urval av 240 medieföretag var endast 22 procent av kvinnorna på ledande positioner. Med denna kampanj för att öka medvetenheten vill EG "uppmuntra unga kvinnor att göra karriär inom områden som traditionellt sett anses vara maskulina och visa dem att framgång är möjlig". "För närvarande görs endast en av fem filmer i Europa av en kvinna. Vi vill att detta ska förändras. Och detta sker inte bara inom regin. I den här kampanjen ser vi att det finns en mängd olika yrken inom media och audiovisuella medier som är föga kända, men mycket attraktiva", säger vice ordförande för CE Vera Jourová i uttalanden till tidningen Variety.

När det gäller jämställdhet mellan könen rör sig det gemensamma europeiska utrymmet i olika hastigheter ur rättslig och statistisk synvinkel när det gäller kvinnors representation inom filmproduktion, skapande och representation samt i medieföretag. I torsdags släppte Europeiska audiovisuella observationsorganet (OAS) en omfattande rapport just om mångfald, inklusive jämställdhet, etnisk och religiös representation, och drog slutsatsen att "det finns en lång väg att gå" inom film och audiovisuella medier, vilket hindras 2020 av pandeminsammanhanget.

"Covid-19-pandemin har inte bara accentuerat de redan existerande ojämlikheterna mellan män och kvinnor inom praktiskt taget alla sektorer, både i Europa och utomlands, utan den har också påverkat underrepresenterade etniska grupper och minoriteter", står det i rapporten. Bland de problem som upptäckts i det europeiska sammanhanget pekar observatoriet till exempel på bristen på harmonisering och metodik mellan medlemsstaterna, vilket gör insamlingen och behandlingen av statistiska uppgifter mer komplicerad.