Möjligheten att personer över 23 år själva kan boka in den första dosen vaccin mot SARS-CoV-2-viruset beror på att vaccinationen nyligen öppnades för åldersgruppen 18-29 år, i fallande ordning efter ålder.

Utlysningen för denna åldersgrupp sker genom central schemaläggning, där användarna får ett sms-meddelande eller ett telefonsamtal från hälsovården, men självbokning kommer successivt att bli tillgänglig till 18 års ålder.

Denna metod gör det möjligt för människor att välja plats och datum för vaccinering och sedan få ett SMS-meddelande som bekräftar dag, tid och vaccinationscentral. Bekräftelse av tidsbeställningen innebär att ett SMS-svar skickas.

Efter fas 2 av vaccinationsplanen och ett större antal vacciner som Portugal fått, togs portalen för självbokning i bruk den 23 april för personer över 65 år.

Under de senaste dagarna har Portugal påskyndat vaccineringen mot covid-19 på grund av den snabba spridningen av Deltavarianten, som anses vara mer överförbar och som redan är dominerande i landet.

Förra veckan gavs omkring en miljon vacciner mot covid-19 på fastlandet, meddelade den 12 juli den arbetsgrupp som ansvarar för vaccinationsprocessen.