Informationen finns i dagens bulletin från Azorernas hälsomyndighet, enligt vilken alla fall på ön São Miguel är "ett resultat av överföring i samhället", där Lagoa kommun har registrerat tre nya fall, medan ett nytt fall har registrerats i Ponta Delgada kommun och ett annat i Ribeira Grande.

När det gäller det positiva fall som identifierades i måndagens uttalande, i Fajã de Baixo socken, Ponta Delgada kommun, "presenterade det dokumentation som bevisar en tidigare infektion och respektive återhämtning, och räknas därför inte längre som ett aktivt fall i denna socken och på Azorerna". När det gäller de fall som diagnostiserats under de senaste 24 timmarna är den nya patienten på ön Terceira "en resenär, bosatt på ön, med en positiv analys vid ankomsten".

Azorernas hälsovårdsmyndighet säger också att "avresan" från Terceira och regionen kontrollerades, av "ett positivt fall, en icke bosatt medborgare som befann sig i Cabo da Praia socken, Praia da Vitória kommun, som inte heller räknas som aktivt fall på Azorerna". I Pico finns ett fall som rör "en resande icke bosatt med ett positivt test på den sjätte dagen". I Flores har två fall diagnostiserats, "varav det ena, en resenär från São Miguel som reste mellan öarna, har gett upphov till en ny kedja av primär lokal överföring". I São Jorge finns ett nytt positivt fall med "en resande, bosatt utanför landet, med ett positivt resultat den sjätte dagen, vilket gav upphov till en ny kedja av primär lokal överföring". I Faial finns ett nytt fall o "en resande, bosatt i landet, med ett positivt resultat den sjätte dagen", tillägger uttalandet från Azorernas hälsomyndighet.

1 847 analyser har utförts i referenslaboratorier i regionen. Under det senaste dygnet har 34 återhämtningar registrerats på ön São Miguel. I dag är 12 patienter inlagda på sjukhus med covid-19, 11 av dem på Divino Espírito Santo-sjukhuset i Ponta Delgada i São Miguel, en av dem på intensivvårdsavdelningen (ICU). Det finns en AT-läkare på Hospital de Santo Espírito på ön Terceira. I skärgården finns för närvarande 381 aktiva positiva fall på sex av de nio Azorerna. São Miguel har således 343 aktiva positiva fall, 18 på Terceira, åtta på Pico, fem på São Jorge, fem på Flores och två på Faial.

Sex kedjor av primär lokal överföring är fortfarande aktiva i skärgården, två på Pico, två på Terceira, en på Flores och en på São Jorge. Sedan pandemins början har 6 763 positiva fall av covid-19 diagnostiserats på Azorerna, 6204 personer har tillfrisknat från sjukdomen och 34 har dött.

När det gäller den regionala vaccinationsplanen från den 31 december 2020 till den 8 juli har "250 705 vaccindoser mot covid-19 administrerats på Azorerna" och det finns "129 190 personer med minst en dos (53,21 procent av befolkningen) och 121 515 personer med fullständig vaccination (50,05 procent)", står det i uttalandet.