En källa från Universitetssjukhuset i Lissabon Nord (CHLN), som förvaltar sjukhuset Santa Maria, säger att beredskapsplanen för Covid-19-patienterna från och med den 12 juli har 42 bäddar tillgängliga på avdelningen och 19 på intensivvårdsavdelningen.

För att kunna förutse de behov som registreras under Covid-19-pandemin har Hospital de Santa Maria "på kort sikt utökat sin insats på avdelningen och intensivvårdsavdelningen" och påpekar att det är "mycket troligt" att denna utökning kommer att ske under den här veckan.

Till nyhetsbyrån Lusa sade en källa till CHLN att man planerar att öppna ytterligare en avdelning med 21 bäddar, som kommer att ansluta sig till de två avdelningar som redan finns tillgängliga (var och en med kapacitet att ta emot 21 patienter), vilket ökar det totala antalet bäddar till 63.

När det gäller bemötandet av Covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningen kommer kapacitetsuppbyggnaden att ske "i enlighet med behoven".

Den 12 juli hade Santa Maria-sjukhuset 39 Covid-19-patienter inlagda på avdelningen, vilket motsvarar 92,8 procent av den tillgängliga kapaciteten, och 18 på intensivvårdsavdelningen, vilket motsvarar 94,7 procent av beläggningsgränsen, enligt uppgifter från CHLN, som noterar att "det finns variationer i beläggningsgraden under dagen".

När det gäller åldern på de intagna Covid-19-patienterna uppgav CHLN att "genomsnittet är 55 år", och specificerade att på avdelningen är genomsnittet 59 år och på intensivvårdsavdelningen 50 år, enligt uppgifter som registrerades förra veckan.

Samma källa framhöll "föryngringen av medelåldern hos de inlagda patienterna" och tillade att "majoriteten är patienter som inte har vaccinerats".

Baserat på ackumulerade data från den fjärde vågen av pandemin, från slutet av maj till slutet av förra veckan, uppgav en källa från CHLN att av de patienter som lagts in på Hospital de Santa Maria har 66 procent inte fått något vaccin och de återstående 33 procenten har fått minst en dos vaccin, varav 5 procent hade full vaccinering med båda doserna, men inom två veckor efter vaccinering.

Foto: Ivendrell

Patienter som lagts in på sjukhus med full vaccination, men utan de 14 dagarna efter avslutad vaccinationsschema, vilket garanterar större immunitet, är "sporadiska fall" och som fått vård på avdelningen.