Åtta färre personer är inlagda på sjukhus i dag, totalt 734, men det finns 10 fler personer på intensivvårdsavdelningar, där 171 patienter med Covid-19 nu befinner sig.

Dagens epidemiologiska bulletin visar att antalet nya fall inte har varit så här högt sedan den 10 februari, då 4 387 infektioner registrerades.

De flesta infektionerna (46,4 procent) registrerades i området Lissabon och Tagusdalen, följt av norrland (31 procent).

Sedan pandemins början har 916 559 personer diagnostiserats med SARS-CoV-2.

De nio dödsfallen under de senaste 24 timmarna registrerades i regionerna Lissabon (sju) och Centrum (två).

Enligt uppgifter från DGS har 17 182 personer hittills dött i Portugal av covid-19: 9 023 män och 8 159 kvinnor.

Enligt hälsomyndigheten har Portugal nu 47 108 aktiva fall (1 909 fler), och har under de senaste 24 timmarna återhämtat sig från smittan ytterligare 2 235 personer, vilket ökar antalet återhämtade sedan pandemins början till 852 269 personer.

Antalet övervakade kontakter uppgår till 77 682, vilket är en ökning med 1 322 under de senaste 24 timmarna.

Med 1 928 fler kontakter under de senaste 24 timmarna står regionen Lissabon och Tagusdalen nu för 358 162 fall av infektion, tätt följt av den norra delen, där 1 305 nya fall registrerades, i en total på 356 182 säger DGS.

I Centrala fanns 316 nya fall (125 267 totalt), i Alentejo 102 fler fall (31 980 totalt), i Algarve 441 nya infektioner (totalt 28 205), på Madeira 19 nya fall (10 123) och på Azorerna 42 fler, totalt 6 640.

Lissabon och Tagusdalen är den region som har flest dödsfall (7 321), följt av norra delen (5 377), centrum (3 034), Alentejo (976), Algarve (370), Madeira (70) och Azorerna (34).

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte alltid stämmer överens med de uppgifter som finns i DGS bulletin.

Incidensen av SARS-CoV-2-infektioner per 100 000 invånare på fastlandet ökade i dag till 346,5, men överförbarhetsindexet (Rt) sjönk återigen något till 1,15 på fastlandet.

I den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge noteras att incidensen på fastlandet steg från 325,2 där den låg i måndags.

På nationell nivå steg denna indikator till 336,3.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en person med viruset - på fastlandet låg den i måndags på 1,16. På nationell nivå sjönk Rt från 1,16 till 1,14.

Uppgifter om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar - indikatorer som ingår i riskmatrisen för pandemiövervakning - uppdateras av hälsomyndigheterna på måndagar, onsdagar och fredagar.

I län med låg befolkningstäthet, som utgör mer än hälften av fastlandets territorium, är den röda linjen som tvingar kommunerna att dra sig tillbaka i avgränsningsplanen fastställd till 480 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, och de övriga länen kommer att vara i beredskap när de överskrider 240 fall per 100 000 invånare under samma period.

Covid-19-pandemin har orsakat minst 4 053 041 dödsfall i världen, bland mer än 187,7 miljoner fall av infektion med det nya coronaviruset, enligt den senaste balansen från byrån France-Presse.

I Portugal har sedan pandemins början i mars 2020 17 182 personer dött och 916 559 fall av infektion registrerats, enligt generaldirektoratet för hälsa.