"Det är redan möjligt att vaccinera de första doserna för användare som inte är schemalagda, som är 40 år eller äldre och som inte har smittats med Covid-19 under de senaste sex månaderna".

Enligt teamet som leds av viceamiral Henrique Gouveia e Melo ska personer som vill bli vaccinerade på detta sätt gå till den Covid-vaccinationscentral som motsvarar den hälsocentral där de är registrerade och på särskilda tider för denna typ av vaccination, som kan konsulteras på hälsovårdsministeriets internetportal (https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta).

"Modaliteten 'öppet hus' garanterar att alla berättigade personer kallas till vaccinationsprocessen", kan man läsa i det meddelande som lämnats ut till medierna.