"För närvarande är det för tidigt att bekräfta om och när det kommer att behövas en boosterdos för covid-19-vacciner, eftersom det fortfarande inte finns tillräckligt med data från pågående vaccinationskampanjer och studier för att förstå hur länge skyddet kommer att hålla, även med tanke på spridningen av varianter", säger de två EU-institutionerna i ett gemensamt uttalande.

EMA och ECDC försäkrade dock att de redan samarbetar med varandra och med de nationella tekniska rådgivande grupperna för immunisering, dvs. de experter från medlemsstaterna som ger råd om immuniseringsprogram som samordnas av ECDC.

"Alla nya bevis som blir tillgängliga i detta ämne kommer snabbt att granskas. Uppgifter om verklig effekt från Europa och andra delar av världen är av särskilt intresse för att komplettera uppgifter från kliniska prövningar där man undersöker boosterdoser", tillade de två organen.

Parallellt med detta, betonade den europeiska tillsynsmyndigheten för läkemedel, pågår också ett samarbete med de laboratorier som ansvarar för utvecklingen av vacciner för att samordna presentationen av data i denna fråga.

"Detta bör säkerställa att lagstiftningsåtgärder för att möjliggöra möjligheten att använda en boosterdos kan vidtas så snart som möjligt, om det skulle visa sig nödvändigt", betonade EMA.

Även om pandemin inte har förklarats vara under kontroll försvarade de två europeiska enheterna återigen vikten av att bibehålla icke-farmakologiska skyddsåtgärder, särskilt användning av masker och respekt för social distans, för att "begränsa samhällsöverföringen av Deltavarianten tills fler befolkningar är fullständigt vaccinerade" mot covid-19.