Enligt hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS) har "mer än 3,1 miljoner digitala Covid-19-certifikat från Europeiska unionen utfärdats som intygar att innehavaren har vaccinerats mot Covid-19, haft ett negativt test eller redan återhämtat sig från SARS-CoV-virusinfektionen", säger en källa från SPMS till Lusa.

Dessa certifikat började utfärdas i Portugal den 16 juni och trädde i kraft i hela Europeiska unionen den 1 juli, i syfte att underlätta medborgarnas fria rörlighet i medlemsstaterna på ett säkert sätt under pandemin. Utöver detta mål har intyget i Portugal även andra funktioner, till exempel att det sedan den senaste helgen ger tillträde till turistanläggningar och lokala boenden på hela fastlandet.

Dessutom kräver restauranger i kommuner med hög eller mycket hög risk nu ett digitalt certifikat eller ett negativt test för Covid-19 från och med kl. 19.00 på fredagar och helger för måltider inomhus.

För resor inom Europeiska unionen samt till länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - Island, Liechtenstein och Norge - omfattas intygsinnehavaren inte längre av de inreserestriktioner som destinationslandet infört för att kontrollera Covid-19-pandemin, såvida de inte är nödvändiga för att skydda folkhälsan.

Certifikaten, som innehåller en QR-kod med en digital signatur för att förhindra förfalskning, kan erhållas via SNS24-portalen på internet och SNS24-appen för både Android och iOS.