Skattebefrielsen måste tillämpas 12 månader efter det att du lämnade Storbritannien och räknas 20 arbetsdagar från den dag då du förde in fordonet i Portugal. Detta innebär att du bör ha din hemvist och din skatteadress i Portugal uppdaterad.

För att inleda denna process måste du vara minst 18 år gammal och fordonet måste vara registrerat i ditt namn i minst sex månader före flytten till Portugal, räknat från det datum då leasingkontraktet undertecknades eller från det datum då fordonet registrerades.

Det finns flera dokument för att tillämpa denna process, nämligen: Fordonsbesiktningsintyg, intyg om godkännande av fordon från IMT, europeiskt intyg om överensstämmelse från fordonstillverkaren, registreringsbevis, tulldeklaration för import, dokument som styrker din bosättning, t.ex. vatten- och elräkningar, intyg om bosättning som anger datumet för utfärdandet av bosättningslandet från myndigheterna i ditt bosättningsland (stadshus/ambassad/HMRC/skatt).

När du har de nödvändiga dokumenten i din ägo måste du göra ansökan på skattekontorets webbplats. Se därför till att du har tillgång till portalen med ditt skattenummer och lösenord för att kunna fortsätta.

Om du lyckas med detta förfarande och blir befriad från importskatt av tullen, måste ett registreringsnummer för fordonet erhållas i IMT, följt av registreringsbeviset som förvärvats i fordonets registreringsbyrå - Conservatória do Registo Automóvel.

När du väl har uppnått skattebefrielsen ska du komma ihåg att du inte får sälja, hyra eller låna ut ditt fordon under en period på 12 månader efter det datum då den portugisiska bilregistreringen utfärdades.

Om du inte uppfyller alla krav och din ansökan avslås har du bara 30 dagar på dig att ange vad du tänker göra med fordonet, antingen betala för det eller ta tillbaka det till det land där det är registrerat, annars kan de portugisiska myndigheterna anse att fordonet befinner sig olagligt på portugisiskt territorium.

Om du emellertid skulle uppleva några problem eller svårigheter med att registrera din bil i Portugal rekommenderar vi dig att söka tjänster och råd från en advokat som kan guida dig genom processen.