Enligt miljögruppen Quercus kommer virket från eukalyptusplantager som drivs av Portucel Mozambique, ett dotterbolag till Navigator, och kommer att användas i massa- och pappersfabriker i Portugal. Ytterligare två sändningar väntas i år, med totalt 100 000 m3 trä, enligt miljöorganisationen.

Portucel Moçambique har en koncession på 356 000 hektar mark i provinserna Manica och Zambézia i centrala Moçambique, där man inför eukalyptusplantager. Området är mer än tre gånger större än det område som The Navigator Company kontrollerar i Portugal, och hittills har endast 13 500 hektar planterats, enligt ett uttalande från Quercus.

Anabela Lemos, direktör för den moçambikiska icke-statliga organisationen Justiça Ambiental (miljörättvisa), påpekade att Portucel Moçambique hävdar att plantagerna "förbättrar levnadsvillkoren för landsbygdssamhällena", men att "verkligheten" är att "detta nykolonialistiska projekt tar mark och försörjning från tusentals bondefamiljer, vilket gör att de inte har några alternativ i livet".

"Medan bondefamiljerna förlorar allt av största värde exporterar Portucel lågvärdigt virke över 11 000 kilometer för att förse Navigators fabriker i Portugal och hävdar fortfarande att man bidrar till deras utveckling. De löften om arbetstillfällen, bättre liv och förbättrad infrastruktur som gavs till samhällena har alla brutits", sade aktivisten i uttalandet.

Icke-statliga organisationer som arbetar i Moçambique, Portugal och andra länder har uppmanat Moçambiques regering att återkalla Portucel Moçambiques markkoncessioner på grund av de negativa effekter som plantagerna har på de lokala jordbrukssamhällenas försörjning och livsmedelssäkerhet.

"I alla koncessionsområden kan 24 000 familjer påverkas av en framtida expansion av plantagerna", uppskattar de.

Paula Silva från Quercus i Portugal, som också citeras i uttalandet, fördömer exporten till Moçambique av "eukalyptusplantage-modellen i Portugal", med höga "kostnader" för "samhällen och biologisk mångfald" i landet.

"Vi vill inte att Navigator Company i Moçambique eller någon annanstans ska upprepa den inverkan som det hade i Portugal, där årtionden av inflytande över politiker ledde till avreglering av skogsbrukssektorn och enorma konsekvenser för miljön", säger den portugisiska aktivisten.

"Trots den enorma publicitetsinsatsen är industriella trädplanteringar ingen lösning på klimatkrisen, de är inte skogar och har bara ett mål: att producera vinst, även om detta innebär att inhemska skogar, jordar, vatten och samhällen förstörs. Detta är massa- och pappersföretagens affärsmodell, den kapitalistiska plundringsmodellen", säger João Camargo från kollektivet för klimaträttvisa Climaximo.

De icke-statliga organisationerna uppmanade Världsbanken att dra tillbaka sitt ekonomiska stöd till Portucels plantager och betonade att "International Finance Corporation, som ägs av Världsbanken, kontrollerar cirka 20 procent av aktierna i Portucel Moçambique, och Forest Investment Programme, ett annat initiativ från Världsbanken, hjälper till att finansiera planteringen av de första 40 000 hektar".