Med hänvisning till studien "Analysis of the Evolution of Fuel Prices in Portugal" konstaterar den enhet som övervakar bränslesektorn att "under pandemins kritiska månader sjönk de genomsnittliga detaljhandelspriserna i klart lägre takt än referenspriserna", vilket innebär att "detaljisternas marginaler nådde 2020 de högsta nivåerna under den analyserade perioden".

För bensin nådde detaljhandelns marginal 36,8 cent per liter (cts/l) den 23 mars och för diesel 29,3 cts/l den 16 mars.

Apetro - den portugisiska sammanslutningen av oljebolag - har redan tillskrivit den nuvarande nivån på bränslepriserna, som är högre än 2008, trots att oljepriset är lägre, till inblandningen av biobränslen och den höga skattebördan.

"Det spekuleras mycket om varför priset på olja och raffinerade produkter ligger långt under toppvärdena 2008, försäljningspriserna vid pumparna är högre än under den perioden", säger Apetro i ett meddelande som skickades ut den 14 juli.

I samma meddelande presenterar föreningen två diagram som visar priserna under veckorna den 7 juli 2008 och den 28 juni 2021 och drar slutsatsen att "förklaringen till prisökningen ligger i den extra kostnaden för att blanda in biobränsle och framför allt i skattebördan" (ISP - Tax on Oil Products och VAT - Value Added Tax).