"MIA anser att detta beslut markerar slutet på gruvprojektet för företaget Berkeley Minera España, SL (BME) i Retortillo, Salamanca, 40 kilometer från den portugisiska gränsen, och därmed utforskningen av uran i Spanien", säger MIA:s samordningskommitté i Portugal i ett uttalande som skickats till nyhetsbyrån Lusa.

I måndags gav det spanska CSN ett negativt yttrande om byggandet av en uranfabrik i Retortillo (Salamanca), cirka 50 kilometer från Portugal, i området för den internationella naturparken Douro.

Skälet till att man gav ett "ogynnsamt" yttrande på den ansökan som företaget Berkeley Minera Spain lagt fram var "den låga tillförlitligheten och de stora osäkerheterna i säkerhetsanalysen av den radioaktiva anläggningen när det gäller geotekniska och hydrogeologiska aspekter".

Det tekniska yttrandet kommer nu att överlämnas till det spanska ministeriet för ekologisk övergång och demografisk utmaning, som kommer att fatta det slutliga beslutet i frågan.

MIA understryker också att det spanska CSN "har tagit ett stort steg med detta beslut, genom att prioritera miljön och befolkningen till nackdel för spekulativa projekt som ökar den radioaktiva kontamineringen".