Teamet som leddes av viceamiral Henrique Gouveia e Melo framhöll den "exceptionellt höga vaccinationsgraden" som beror på den större tillgången på vaccin och att intervallet mellan de två doserna av det vaccin som utvecklats av AstraZeneca har minskat till åtta veckor.

"Det gjordes ytterligare en insats för att stärka allas vår säkerhet", heter det i kommunikén från arbetsgruppen, som tackar "alla portugisers vilja, förståelse och tolerans" och tillskriver denna prestation "till alla inblandades prestation", nämligen de 4 700 hälso- och sjukvårdspersonal och anställda vid olika enheter.