Den senaste studien från European Federation for Transport and Environment (T&E) visar att på grund av Europas girighet för biobränslen kommer fyra miljoner hektar skog att ha förstörts mellan 2010 och 2020, vilket till exempel innebär att 10 procent av världens återstående gynnsamma livsmiljöer för orangutanger kommer att försvinna.

I ett uttalande om studien påminner den portugisiska miljöföreningen Zero, som är en del av T&E, om att direktivet om förnybar energi från 2010 fastställde ett mål för varje medlemsstat för transportsektorn på 10 procent förnybar energi till 2020, vilket ökade efterfrågan på biodiesel baserad på soja eller palmolja, grödor som inte längre bara är avsedda för livsmedelsändamål.

Dessa oljor produceras främst i Asien och Sydamerika.

Enligt rapporten har Europa sedan 2010 förbränt cirka 39 miljoner ton biodiesel från palm- och sojaolja i sina bilar och lastbilar, vilket har lett till utsläpp av upp till tre gånger mer koldioxid än genom den fossila diesel som den ersatte.

Enligt T&E måste Europeiska unionen (EU) fasa ut stödet till alla biobränslen från livsmedelsgrödor senast 2030. Zero hävdar att det är viktigt att biobränslen i första hand produceras från avfall.

"Vegetabiliska oljor som raps, palm och soja utgjorde nästan 80 procent av den råvara som användes vid produktion av biodiesel i EU år 2020, och den totala efterfrågan ökade trots att den totala efterfrågan på bränsle minskade under pandemin", påpekar föreningen i uttalandet.

Zero, som hänvisar till officiella uppgifter, säger att även i Portugal har fokus på biobränslen under de senaste sex åren varit notoriskt, från avfallsmaterial som till exempel använda matoljor (59 procent år 2020), till vegetabiliska oljor, i mindre mängder.

Officiella uppgifter visar att för år 2020 i Portugal användes mer än 32 miljoner liter palmolja, vilket motsvarar mer än 10 procent av de totala oljor som används vid produktion av biobränslen, fyra gånger mer jämfört med 2017.

Francisco Ferreira, ordförande för Zero, säger, citerad i uttalandet, att den ökade efterfrågan på palmolja med destruktiva effekter sker utan att konsumenterna vet om det, och att det är viktigt att "eliminera biobränslen av palmolja på kort sikt".

Portugal, säger Zero, har ett enormt beroende av import av råvaror för produktion av biodiesel, även när det gäller restmaterial som använda matoljor, vars nationella bidrag bara utgör 10,7 procent. Denna siffra ligger långt under insamlingspotentialen och visar att mycket spillolja fortfarande slängs i avloppet, vilket också orsakar negativa miljöeffekter.

När det gäller palmolja påminner miljöförbundet om att regeringen gick med på att införa restriktioner för biobränslen som innehåller denna olja från och med 2022. Den anser också att det är viktigt att denna begränsning redan ingår när ett EU-direktiv om förnybara källor införlivas.

Det är också viktigt, tillägger föreningen, att "mot bakgrund av de bästa vetenskapliga kunskaperna i dagsläget finns det en tydlig definition av att dra tillbaka stödet till användningen av andra ohållbara livsmedelsgrödor för produktion av biobränslen, vilket minskar användningen av matoljor och därmed främjar avancerade bränslen".

T&E är en icke-statlig organisation som grundades för 30 år sedan och som förespråkar ett mobilitetssystem utan koldioxidutsläpp.