År 2019 föreslogs att denna festival, som markeras av en procession i båtar som går mellan Culatra och Olhão, skulle tas upp på listan över immateriella kulturarv.

Festivalen för att hedra Vår Fru av sjöfararna innehåller en procession den första söndagen i augusti varje år, som inleds med att bilden av Culatras skyddshelgon för fiskarsamhället avlägsnas från det lokala kapellet för att tas ombord på en fiskebåt, genom Ria Formosa, till Olhão.

Vid kajen i Olhão hämtar sjöfartsprocessionen bilden av Vår Fru av Rosenkransen, stadens skyddshelgon, och påbörjar återfärden till Culatra, där en procession genom fiskekärnans gator och en mässa hålls.

I dokumentationen av evenemanget sägs dock att "man inte kan betrakta högtiden till ära för Vår Fru av sjöfolk som enbart en religiös fest, eftersom det i själva verket är en hel kulturell manifestation i sig själv, vilket också framgår av det mer allmänna begreppet 'ö-festival'".

Festa da Ilha 2020

I det beslut som nu offentliggjorts klassificeras den mest representativa festivalen för fiskarsamhället Culatra, en av barriäröarna i Ria Formosa, som tillhör kommunen och distriktet Faro, men som genom tradition och geografisk närhet är knuten till Olhão.

"Festen till ära för Our Lady of the Navigators är oskiljaktig från Culatra-öns egen historia och för att förstå det ena måste man därför känna till det andra", kan man läsa i historiken, som finns på Matriz PCI.