Marta Temido talade till journalister i slutet av en ceremoni för undertecknandet av ett protokoll med den sociala sektorn inom ramen för återhämtnings- och motståndskraftsplanen (PRR) på Palácio Marquês do Alegrete i Lissabon och betonade att regeringen inte rekommenderar vaccin, utan endast tillämpar rekommendationerna från de tekniska enheterna i denna fråga. "Det som DGS har förmedlat till oss är att den tekniska kommissionen för vaccinering anser att det är önskvärt att få lite mer tid och de hänvisade oss till en period på två veckor för att mer i detalj förstå", sade hon.

Enligt tjänstemannen pekar de preliminära yttrandena från denna kommission på "en prioritering av åldersgruppen från 18 till 16 år" och "en prioritering av vaccinering av högriskbarn", mellan 15 och 12 år, utöver den tidigare nämnda "begäran om mer tid" för att samla in och analysera information. Hon försäkrade dock att ledningen och arbetsgruppen som ansvarar för processen är förberedda på alla scenarier.

"Om den tekniska indikationen är att det är dags att vaccinera barn mellan 12 och 18 år så är det dags att vaccinera. Om den tekniska indikationen går åt andra hållet kommer vi naturligtvis att anpassa oss till våra behov", konstaterade hon. "Vi är beredda att börja vaccinera barn under 18 år den sista veckan i augusti. Vår vaccinationskampanj är utformad för detta, men vi väntar fortfarande på de tekniska indikationerna", fortsatte hon.