I dag är sju personer färre inlagda på sjukhus, totalt 860, varav 178 på intensivvårdsavdelningar, där sju personer har lagts in under det senaste dygnet.

Inte sedan den 22 mars, då det också inträffade 16 dödsfall under de föregående 24 timmarna, har det dagliga antalet dödsfall varit så högt.

De flesta nya SARS-CoV-2-infektioner (1 606) registreras nu i Lissabon- och Tagusdalen, medan ytterligare 1 314 personer har smittats i norr.

Sedan pandemins början har 943 244 personer diagnostiserats med SARS-CoV-2.

De 16 dödsfallen under de senaste 24 timmarna har registrerats i regionerna Lissabon (nio), norr (fyra), Algarve (två) och centrum (ett).

Enligt uppgifter från DGS har 17 248 personer hittills dött i Portugal av covid-19: 9 056 män och 8 192 kvinnor.

Enligt hälsovårdsmyndigheten har Portugal nu 52 988 aktiva fall (841 fler), och under de senaste 24 timmarna har ytterligare 2 765 personer tillfrisknat från infektionen, vilket ökar antalet till 873 008 personer som tillfrisknat sedan pandemins början.

Antalet övervakade kontakter är 81 377, varav 1 835 nya under de senaste 24 timmarna.

Regionen Lissabon och Tagusdalen har nu totalt 369 161 fall av infektion och den norra regionen 365 899, uppger DGS.

I Centrala regionen har 218 nya fall konstaterats (127 427 totalt), i Alentejo 71 fler fall (32 742 totalt), i Algarve 335 nya infektioner (totalt 30 696), på Madeira 33 nya fall (10 342) och på Azorerna 45 fler, totalt 6 977.

Lissabon och Tagusdalen är den region som har flest dödsfall (7 362), följt av norr (5 386), centrum (3 036), Alentejo (977), Algarve (381), Madeira (70) och Azorerna (35).

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte alltid stämmer överens med de uppgifter som finns i DGS-bulletinen.

Den största andelen nya infektioner finns bland personer i åldern 20-29 år (919), följt av personer i åldern 30-39 år (649), 40-49 år (526), 10-19 år (533), upp till 9 år (328), 50-59 år (300), 60-69 år (166), 70-79 år (103) och över 80 år (98).

Under de senaste 24 timmarna har åtta personer över 80 år dött, fem mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år, en mellan 50 och 59 år och en mellan 40 och 49 år.

Den nationella incidensen av SARS-CoV-2-infektioner per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna var på onsdagen 409 och på fastlandet 421,3.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en person med viruset - ligger den på 1,09 på fastlandet och nationellt.

Covid-19-pandemin har orsakat minst 4 128 543 dödsfall i världen, bland mer än 191,9 miljoner fall av infektion, enligt den senaste bedömningen från Agence France-Presse.