Enligt DGS veckorapport har 47 procent av portugiserna redan vaccinerats och cirka 64 procent, dvs. mer än 6,5 miljoner människor, har redan fått minst en dos av vaccinet mot SARS-CoV-2-viruset. När det gäller åldersgrupper har 99 procent av de äldre över 80 år (676 157) redan vaccinerats med den första dosen och 95 procent (649 070) har redan avslutat sin vaccinationsprocess, procenttal som är mycket lika i gruppen mellan 65 och 79 år.

När det gäller gruppen mellan 50 och 64 år har 92 procent (1 991 296) tagit åtminstone den första dosen av vaccinet och 77 procent (1 674 816) fullföljt vaccineringen, medan i gruppen mellan 25 och 49 år har 66 procent (2 205 185) påbörjat vaccineringen och 30 procent (996 581) har fullföljt den. När det gäller vaccinationstäckningen i regionerna ligger Alentejo i topp när det gäller andelen personer med fullständig vaccination (54 procent), följt av Centrala regionen (51 procent), Azorerna (49 procent), Norr, Lissabon och Vale do Tejo samt Algarve, de tre med (46 procent), och Madeira (45 procent).

När det gäller antalet doser är Lissabon och Vale do Tejo den region som har flest administrerade doser, mer än 3,8 miljoner, medan den norra regionen ligger mycket nära, med cirka 3,7 miljoner, står det också i DGS-rapporten. Centret har redan administrerat mer än 1,8 miljoner vacciner, i Alentejo cirka 535 000, i Algarve över 450 000, på Azorerna över 252 000 och på Madeira nästan 268 000. Sedan vaccinationsplanen inleddes, den 27 december 2020, har Portugal redan fått 12,3 miljoner vacciner, varav mer än 11,3 miljoner doser har delats ut till vaccinationscentraler på Portugals fastland och i de autonoma regionerna.

På tisdagen förutspådde samordnaren för den arbetsgrupp som samordnar vaccinationslogistiken, viceamiral Gouveia e Melo, att i slutet av september kommer "praktiskt taget hela befolkningen" som är berättigad till denna process att vara vaccinerad. I Portugal har sedan pandemins början, i mars 2020, 17 232 personer dött och 939 622 fall av infektion registrerats, enligt generaldirektoratet för hälsa. Luftvägssjukdomen orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2, som upptäcktes i slutet av 2019 i Wuhan, en stad i centrala Kina, och för närvarande med varianter som identifierats i länder som Storbritannien, Indien, Sydafrika, Brasilien och Peru.