"Ministerrådet godkände en resolution som förlänger katastroftillståndet på hela fastlandet fram till den 8 augusti 2021 kl. 23.59 och ändrar de åtgärder som gäller för vissa kommuner", heter det i ett uttalande efter ministerrådets möte.

Kalamitetsläget, den högsta nivån av insatser vid katastrofsituationer som föreskrivs i den grundläggande lagen om civilskydd, trädde i kraft den 1 maj och har förnyats varannan vecka.

Det nuvarande kalamitetsläget upphör den 25 juli kl. 23.59.