"Landet har olika kommuner med olika kapacitet. Det finns platser där platserna för självplanering redan har tagit slut och det finns andra platser där de inte har tagit slut", sade Henrique Gouveia e Melo efter att ha blivit hedrad i Vila Real.

"De personer som först fick möjlighet att boka in sig själva väntar på att bli vaccinerade. När dessa personer är vaccinerade kommer andra platser att öppnas igen för andra personer som vill bli vaccinerade", försäkrade viceamiralen.

Gouveia e Melo tillade att vacciner distribueras på det nationella territoriet på ett "proportionellt sätt i förhållande till befolkningen" och att denna självplaneringsmetod "har ett antal lediga platser som är proportionellt till befolkningen i varje region".

Den 12 juli gjordes självplaneringen av vaccinet mot Covid-19 tillgänglig för personer över 23 år på generaldirektoratet för hälsovårds portal för dessa utnämningar.

Till följd av fas 2 i vaccinationsplanen och ett större antal vacciner som Portugal fått, togs portalen för självbokning i bruk den 23 april för personer över 65 år och har sedan dess varit tillgänglig.