Studien, som presenterades vid Tribuna de Honra av Centro Desportivo Nacional do Jamor, utförd av konsultföretaget PwC, syftar till att återspegla de totala effekterna av Covid-19-pandemin på den nationella idrotten. Enligt den analys som utförts på begäran av Portugals olympiska kommitté, Portugals paralympiska kommitté och Portugals idrottsförbund har pandemin förra året inneburit en minskning av bruttoförädlingsvärdet med cirka 595 miljoner euro och en förlust av cirka 16 000 arbetstillfällen, jämfört med uppgifterna för 2019.

I en presentation där flera enheter och företrädare för olika förbund deltog, hävdade José Manuel Lourenço, ordförande för Portugals paralympiska kommitté, att denna studie "symboliserar den riktade diskriminering som idrotten utsatts för".

"Det fanns en brist på statligt stöd, men detsamma kan inte sägas om de lokala myndigheterna och det bör noteras att när det gäller programkontrakten så följdes de strikt. Problemet drabbade dem som inte har någon röst, de mindre klubbarna och föreningsrörelsen, och de utan höga inkomster. Kostnaderna och konsekvenserna var inte på högnivåkonkurrens, även om det kommer att få konsekvenser under de kommande åren", varnade José Manuel Lourenço.

Liksom José Manuel Lourenço anser ordföranden för Portugals olympiska kommitté att "de allvarliga konsekvenserna har påverkat gräsrotsidrotten, organisationer med mindre ekonomisk kapacitet och mindre installerad teknisk kapacitet". Det var de som drabbades hårdast. Och det är framför allt dessa som behöver offentligt stöd för att överleva, återhämta sig och utveckla sin verksamhet", betonade han.

Carlos Paula Cardoso, ordförande för Portugals idrottsförbund, påminner om att idrotten "ännu inte har återhämtat sig ekonomiskt från perioden 2011/2013 och redan är föremål för nedskärningar, förutom att den har drabbats av ökade kostnader för att utöva idrott på grund av testkrav".