Jag tror verkligen att det kommer att skada Portugals ekonomi om det nuvarande 90/180-systemet för turister inte ändras. Vi har ägt en fastighet i Algarve i 15 år och har alltid varit där i sammanlagt cirka 160 dagar, fördelat på cirka 120 dagar mellan maj och oktober och 40 dagar mellan november och april. Vänner och släktingar följer oftast med oss, så sommardagarna kan ungefär fördubblas när det gäller konsumtionskapacitet. Om vi begränsar oss till 90 dagar på sommaren kommer vi därför att minska utgifterna med cirka 25 procent.

Liksom Averil vill vi inte vara bosatta någonstans i EU, men vi investerade kraftigt i Portugal eftersom vi älskar landet och livsstilen (inklusive golf där jag har ett helårsmedlemskap).

De nuvarande reglerna kommer att få oss att ompröva vår investering eftersom det kanske inte är ekonomiskt rimligt att anställa trädgårdsmästare och poolarbetare på heltid när fastigheten kommer att stå tom i upp till 230 dagar per år (vi hyr inte ut).

Jag nämnde detta för en anställd på SEF som först var anklagande om Brexit tills jag kraftfullt påminde honom om att vi inte alla röstade för det katastrofala initiativet och att det skulle ligga i allas vårt intresse att 180/360 skulle vara regeln.

Dave Page, via e-post