I ett uttalande till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM) sade NOS att "den konsoliderade nettovinsten uppgick till 73,9 miljoner euro, jämfört med 35 miljoner euro under de första sex månaderna förra året".

Under den aktuella perioden ökade de konsoliderade intäkterna med 1,8 procent till 678,5 miljoner euro.

"Under första halvåret i år ökade telekomintäkterna, trots pandemins effekter på roamingintäkterna, med 3 procent jämfört med året innan till 672,4 miljoner euro", sade NOS.

Resultatet före skatt, ränta, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till 306,6 miljoner euro, en minskning med 1,3 procent jämfört med samma period 2020 (310,6 miljoner euro).

"Intäktstillväxten och det villkorade återöppnandet av biografer var inte tillräckligt för att kompensera ökningen av de direkta kostnaderna", tillägger NOS.

Under första halvåret "förstärkte NOS sina investeringar, särskilt inom kommunikationsområdet" och koncernens totala "capex", exklusive leasingavtal, ökade med 16,5 procent och uppgick till 200,1 miljoner euro.