En rapport från den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR) visade också att antalet överträdelser ökade på grund av bristande barnstolar (41,3 procent), bristande användning av säkerhetsbälten (38,7 procent) och bristande försäkring (9,4 procent).

I rapporten anges att säkerhetsstyrkorna mellan januari och maj upptäckte 27 459 fordon utan MOT, mot 14 394 upptäckta under samma period 2020, och 12 167 förare som pratade i mobiltelefon (9 284 2020), förutom att de registrerade 8 942 överträdelser för avsaknad av säkerhetsbälten (6 448 2020).

ANSR anger också att under årets första fem månader registrerades 8 012 överträdelser för bristande försäkring (7 326 år 2020) och 945 utan fasthållningsanordningar (669 år 2020).

Enligt rapporten inspekterades 45,2 miljoner fordon mellan januari och maj, vilket är en minskning med 3,3 procent jämfört med samma period 2020.