Enligt DGS bulletin är 928 personer inlagda på sjukhus i dag, nio fler än i måndags, och 200 personer befinner sig på intensivvårdsavdelningar, och ytterligare två personer har lagts in på sjukhus under det senaste dygnet.

Sedan den 17 mars har antalet patienter på intensivvårdsavdelningar inte nått upp till 200. Vid den tidpunkten var 205 personer inlagda på dessa avdelningar.

De flesta nya infektioner av SARS-CoV-2 registreras idag i den norra regionen (920), medan det i Lissabon och Vale do Tejo finns över 835 smittade personer, vilket utgör nästan 76 procent av de fall som registrerats under de senaste 24 timmarna.

De sex dödsfallen under de senaste 24 timmarna registrerades i regionerna Lissabon och Vale do Tejo (fyra), Norra (en) och Centrum (en).

Enligt hälsomyndigheten har Portugal under de senaste 24 timmarna registrerat ytterligare en minskning av antalet aktiva fall, 2 741 färre, vilket nu är 51 255. Dessutom har 5 051 personer tillfrisknat, vilket ökar antalet tillfrisknanden till 888 423 sedan pandemins början.

Antalet kontakter under övervakning minskade också i dag, med 457 färre än i måndags, till totalt 80 227.

Fall under de senaste 24 timmarna registreras främst i åldrarna 10-59 år och står för cirka 76 procent av de nya infektionerna.

Sedan pandemins början har 956 985 personer diagnostiserats med SARS-CoV-2 och 17 307 personer har dött.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo har nu totalt 374 287 fall av infektion, och den norra regionen 371 267.

I centrum har 283 nya fall konstaterats (128 599 totalt), i Alentejo ytterligare 66 fall (33 260 totalt), i Algarve 147 nya infektioner (totalt 31 805), på Madeira 31 nya fall (10 503) och på Azorerna ytterligare 34 fall (totalt 7 264).

Lissabon och Vale do Tejo är den region som har flest dödsfall (7 386), följt av norra delen (5 409), centrum (3 040), Alentejo (980), Algarve (384), Madeira (71) och Azorerna (37).

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med de uppgifter som lämnas i DGS-bulletinen.

Den största andelen nya infektioner finns idag bland personer i åldern 20-29 år (436), följt av åldersgruppen 30-39 år (406), 10-19 (366), 40-49 (327 ), 50-59 (223), upp till 9 år (189), 60-69 (124), 70-79 (68) och över 80 år (45).

Under det senaste dygnet har tre personer över 80 år avlidit, en mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och en mellan 40 och 49 år.

Den nationella incidensen av SARS-CoV-2-infektioner per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna steg på måndagen till 427,5 fall och den på fastlandet till 439,3.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en person med viruset - är den 1,04 nationellt och 1,04 på fastlandet.