Skärgården hade 246 772 invånare 2011 och förlorade 10 115 invånare på tio år, vilket motsvarar 4,1 procent, och har nu 236 657 invånare. Regionen var den fjärde i landet som förlorade mest befolkning, efter Alentejo (6,9 procent), Madeira (6,2 procent) och Center (4,3 procent). De kraftigaste befolkningsminskningarna noterades i kommunerna Santa Cruz das Flores (11,7 procent), Nordost, på ön São Miguel (11,4 procent) och Corvo (10,2 procent), den minsta ön på Azorerna.

Kommunen Madalena på ön Pico var undantaget med en ökning på 4,7 procent, från 6 049 invånare till 6 332 invånare. Madalena var också den kommun i landet som noterade den största ökningen av antalet bostäder för boende (13,5 procent). Azorerna är den region i landet som noterade den största ökningen av antalet byggnader och bostäder (2,8 procent).

Det genomsnittliga antalet bostäder per byggnad på Azorerna är ett av de lägsta i landet (1,1), efter Alentejo. Mellan 2001 och 2011 hade Azorerna en ökning av den bofasta befolkningen på 1,79 procent, även om denna ökning endast skedde i sju av skärgårdens 19 kommuner.