Enligt en bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 934 personer inlagda på sjukhus i dag med Covid-19, sex fler än i tisdags, varav 200 ligger på intensivvården. Under det senaste dygnet har det inte skett några inskrivningar på dessa enheter.

Området Lissabon och Tagusdalen med 1 341 fall och den norra regionen med 1 194 fall har 73,4 procent av det totala antalet nya infektioner under de senaste 24 timmarna.

De 13 dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Tagus Valley (7), i den norra regionen (5) och i Centrala regionen(1).

När det gäller åldersgrupperna var nio av de döda över 80 år, en mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och två mellan 50 och 59 år.

När det gäller de totalt 3 452 infektionerna under de senaste 24 timmarna visar rapporten att 291 är mellan 0 och 9 år, 565 mellan 10 och 19 år, 873 mellan 20 och 29 år, 559 mellan 30 och 39 år, 477 mellan 40 och 49 år, 278 mellan 50 och 59 år, 183 mellan 60 och 69 år, 11 mellan 70 och 79 år och 105 är över 80 år.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns ytterligare 175 aktiva fall, totalt 40 258, och att 3 264 personer har rapporterats ha återhämtade under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella siffran till 891 687 återhämtade personer.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 320 personer dött i Portugal och 960 437 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har under de senaste 24 timmarna ytterligare 248 personer under övervakning, totalt 80 475.

I regionen Lissabon och Tagusdalen har 1 341 nya infektioner anmälts, vilket innebär att 375 628 fall och 7 393 dödsfall hittills har konstaterats.

I den norra regionen har 1 194 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats i dag, totalt 372 461 fall av infektion och 5 414 dödsfall sedan pandemin började.

I Centrum rapporterades 358 fler fall, vilket innebär 128 957 infektioner och 3 041 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 115 fall, totalt 33 375 infektioner och 980 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 358 nya fall registrerats, vilket innebär 32 163 infektioner och 384 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 29 fall, vilket innebär 10 532 infektioner och 71 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 57 nya fall som sammanlagt uppgår till 7 321 fall och 34 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 440 675 män och 519 107 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 655 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 9 089 män och 8 231 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 335 personer över 80 år, 3 710 personer mellan 70 och 79 år och 1 570 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 960 437 personer som smittats sedan pandemins början var 56 669 i åldern 0-9 år, 94 990 i åldern 10-19 år, 148 476 i åldern 20-29 år, 142 personer i åldern 20-29 år. 154 mellan 30 och 39 år, 158 316 mellan 40 och 49 år, 135 779 mellan 50 och 59 år, 92 237 mellan 60 och 69 år, 59 230 mellan 70 och 79 år och 71 931 över 80 år.