Omkring 50 procent av Portugals befolkning är koncentrerad till 31 av 308 kommuner, främst i storstadsområdena Lissabon och Porto, enligt de preliminära resultaten av 2021 års folkräkning, som offentliggjordes den 28 juli av INE.

Enligt de preliminära uppgifterna från 2021 års folkräkning har flyttningsmönstret för befolkningen i närheten av den portugisiska huvudstaden accentuerats och förstärkts under det senaste decenniet.

Enligt INE kan man av analysen per kommun dra slutsatsen att "de områden som ligger i det inre av landet förlorar befolkning" och att de kommuner som har haft en befolkningstillväxt främst ligger vid kusten, "med en tydlig koncentration kring landets huvudstad och i Algarveregionen".

Portugal har för närvarande 10 347 892 invånare, 214 286 färre än 2011, enligt de preliminära resultaten av 2021 års folkräkning.

I folkräkningstermer var det enda årtionde då befolkningen minskade mellan 1960 och 1970, angav INE.

Preliminära uppgifter visar att det i Portugal finns 4 917 794 män (48 procent) och 5 430 098 kvinnor (52 procent).

Insamlingsfasen för 2021 års folkräkning ägde rum mellan den 5 april och den 31 maj och uppgifterna avser datumet för folkräkningen, den 19 april.


Author
TPN/Lusa