Enligt en bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 954 personer med Covid-19 inlagda på sjukhus i dag, 20 fler än i onsdags, varav 208 på intensivvårdsavdelningen, åtta fler under det senaste dygnet.

Området Lissabon och Tagusdalen har 1 156 nya fall och den norra regionen 1 032 fall, 72,7 procent av det totala antalet nya infektioner under de senaste 24 timmarna.

De 10 dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Tagusdalen (3), i den norra regionen (3), i Algarve (3) och på Azorerna (1).

När det gäller åldersgrupperna var fem av dödsoffren över 80 år, en mellan 70 och 79 år, tre mellan 60 och 69 år och en mellan 50 och 59 år.

När det gäller de totalt 3 009 infektionerna under de senaste 24 timmarna visar bulletinen att 267 är mellan 0 och 9 år, 517 mellan 10 och 19 år, 718 mellan 20 och 29 år, 474 mellan 30 och 39 år, 401 mellan 40 och 49 år, 277 mellan 50 och 59 år, 162 mellan 60 och 69 år, 83 mellan 70 och 79 år och 111 över 80 år.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns ytterligare 131 aktiva fall, totalt 51 561, och att 2 868 personer har rapporterats ha återhämtade under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 894 555 återhämtade personer.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 330 personer dött i Portugal och 963 446 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har 1 328 färre personer under övervakning under de senaste 24 timmarna, totalt 79 147 personer.

I regionen Lissabon och Tagusdalen, där 1 156 nya infektioner har anmälts, har man hittills 376 784 fall och 7 396 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 1 032 nya infektioner av SARS-CoV-2 i dag, vilket innebär totalt 373 493 493 fall av infektion och 5 417 dödsfall sedan pandemin inleddes.

I Centrum rapporterades ytterligare 320 fall, vilket innebär 129 277 infektioner och 3 041 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 168 fler fall, vilket innebär 33 543 infektioner och 980 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve har 241 nya fall registrerats, vilket innebär 32 404 infektioner och 387 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 26 fall, vilket innebär 10 558 infektioner och 71 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 66 nya fall, vilket motsvarar 7 387 fall och 38 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS-bulletinen.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 442 138 män och 520 654 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 654 fall av okänt kön som utreds, eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 9 095 män och 8 235 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 340 personer över 80 år, 3 711 personer mellan 70 och 79 år och 1 573 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar bulletinen att av de totalt 963 446 personer som smittats sedan pandemins början var 56 936 mellan 0 och 9 år, 95 507 mellan 10 och 19 år, 149 194 mellan 20 och 29 år, 142 628 mellan 30 och 39 år, 158 717 mellan 40 och 49 år, 136 056 mellan 50 och 59 år, 92 299 mellan 60 och 69 år, 59 313 mellan 70 och 79 år och 72 042 över 80 år.

Den nationella incidensen av SARS-CoV-2-virusinfektioner per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 428,3 fall.

På kontinenten ligger denna indikator på 439,3 SARS-CoV-2-infektioner per 100 000 invånare.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en person med viruset - sjönk på onsdagen till 1,01 på nationell nivå, vilket bibehåller den nedåtgående trenden, då den i måndags var 1,04.

På kontinenten sjönk Rt också från 1,04 till 1,01.

Uppgifter om Rt och incidensen av nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar - indikatorer som ingår i riskmatrisen för pandemiövervakning - uppdateras av hälsomyndigheterna på måndag, onsdag och fredag.

Covid-19-pandemin har orsakat minst 4 190 383 dödsfall i världen, bland mer än 195,8 miljoner fall av infektion med det nya coronaviruset, enligt den senaste balansräkningen från Agence France-Presse.